Ontdek de getuigenissen van onze klanten Lees meer over dit nieuws!

WinBooks gratis voor het onderwijs en voor de stagiair(e)s

Bent u docent of stagiair(e) bij het ITAA?

Bent u docent of stagiair(e) bij het ITAA?

WinBooks gratis voor het onderwijs en voor de stagiair(e)s

Bent u docent Boekhouden? 

WinBooks biedt u haar ganse gamma gratis aan 

Biedt uw instelling cursussen Boekhouden of Beheer aan? Contacteer ons op het nummer +32 10 45 12 44 of stuur een mail naar sales@winbooks.be om van onze software te kunnen genieten (boekhouding, commercieel beheer, digitale tools) voor het onderwijs in dit gebied.

Bent u stagiair(e) bij het ITAA? WinBooks wilt u hierbij helpen en biedt u gratis de fiduciaire versie van haar boekhoudsoftware, evenals de updates. 

WinBooks stelt u de fiduciaire versie van haar boekhoudoplossing volledig gratis ter beschikking. U ontvangt de algemene boekhouding van WinBooks en u betaalt de updates pas vanaf het einde van de maand february dat daarop volgt. 

Mocht u echter nadien van mening veranderen, dan kunt het contract van de updates opzeggen door ons 3 maanden vóór de vervaldag van de eerste betaling hiervan op de hoogte te brengen. 

Voorwaarden

  • Deze aanbieding is geldig vanaf de toekenning van de stage door het ITAA en eindigt uiterlijk op het einde van het trimester dat volgt na het einde van de stage.¬†
  • Deze aanbieding is enkel van toepassing op de fiduciaire versie van de algemene boekhouding van WinBooks.
  • Het updatecontract moet worden gedateerd en ondertekend.
  • Dit aanbod is niet van toepassing op de andere modules. Deze zijn betalend, evenals hun updates.
  • De licentie is nominatief en de stagiair(e) verbindt zich ertoe om het te gebruiken in kader van zijn persoonlijke professionele activiteiten en deze licentie niet bij zijn/haar klanten te installeren.

Om van ons aanbod te kunnen genieten, gelieve een mail naar sales@winbooks.be te sturen.