• [Accounting] Waar kan ik het standaard aantal af te drukken exemplaren ingeven voor de facturen die worden aangemaakt met de facturatiemodule van WinBooks?

  U kan ervoor zorgen dat er automatisch een bepaald aantal exemplaren van de factuur, die werd aangemaakt met de facturatiemodule van WinBooks, worden afgedrukt. U gaat naar het menu DOSSIER, PARAMETERS, FACTUURLAY-OUT. U duidt het facturatiedagboek aan waarvoor u het aantal wil bepalen en drukt op de knop WIJZIGEN. In volgend scherm kan u het standaard aantal uit te printen exemplaren ingeven.

 • [Accounting] Wat is bij een financieel document het verschil tussen de datum van het document en de datum van de transactie?

  De datum van het document is de datum van het boekhoudkundige stuk, dus van het uittreksel. Dit is de datum die verschijnt bij het afdrukken van de dagboeken. Op een zelfde uittreksel kunnen meerdere financiële bewerkingen staan met een verschillende datum.

  WinBooks biedt de mogelijkheid voor elke lijn van het uittreksel de transactiedatum op te slaan..

 • [Accounting] Wat is het verschil tussen valideren en afsluiten?

  “Bij het valideren (menu INVOEREN – VALIDEREN BOEKINGEN) biedt WinBooks u een manier om de boekingen vast te leggen en ze tegelijk te beschermen tegen elke ongewenste wijziging (wissen) achteraf. Toch kunt u nog altijd nieuwe boekingen in hetzelfde dagboek en voor dezelfde periode invoeren.

  U kunt op niet-sequentiële wijze valideren.

  Valideren gebeurt per dagboek.

  U kunt nog steeds boeken in een periode die reeds gevalideerde documenten bevat.

  Bij de periodieke afsluiting (menu OPERATIE –AFSLUITEN PERIODE) is het boeken en het wijzigen (wissen) in deze periode onmogelijk. Het is dus raadzaam een periode af te sluiten zodra u uw BTW-aangifte heeft ingediend voor de periode in kwestie; in elk geval voor de dagboeken die een invloed zouden kunnen hebben op de BTW-aangifte, zoals het dagboek verkopen of aankopen (en de financiële dagboeken).

  U moet sequentieel afsluiten (vb maart kan niet afgesloten worden als februari nog open is).

  U moet afsluiten per dagboektype (vb : alle verkoopsdagboeken)

  In een afgesloten dagboek/periode kunt u daarna niet meer boeken in de afgesloten periode.

  Kortom:

  Valideren = bestaande documenten blokkeren

  Afsluiten = elke boeking blokkeren”

 • [Accounting] Hoe kan ik makkelijk de omzet van de klanten in mijn WinBooks-dossier opvragen in Excel?

   

  "Om de omzet te kunnen opvragen moet u beschikken over de module Office API Full. Via deze module is er in Excel een geïntegreerd WinBooks-menu en geïntegreerde WinBooks-functies. U kan hiermee vanuit een Excel werkblad boekhoudkundige gegevens ophalen. 
  De functies die u kan gebruiken voor de omzet van de klanten heten: CustTurnoverAcc (per rekening), CustTurnoverCum (gecumuleerd), CustTurnoverPer (per periode). De functies die u kan gebruiken voor de omzet van de leveranciers heten: SuppTurnoverAcc (per rekening), SuppTurnoverCum (gecumuleerd), SuppTurnoverPer (per periode).
  Indien u graag meer informatie wenst over deze functies of over de module OfficeAPI Full, kan u hiervoor contact opnemen met uw plaatselijke WinBooks-verdeler. "
 • [Accounting] WinBooks laat verschillende werkmethodes toe voor de berekening en afdruk van de fiches 281.50 en 325.50. Welke zijn deze?
  • Ofwel definieert u geen enkele leverancier als 281.50 en u bepaalt de verschillende kostenaarden (commissies, erelonen, enz.) in de algemene rekeningen. Bij het genereren van de lijst dient u in dit geval te kiezen enerzijds voor alle leveranciers en anderzijds voor de als 281.50-rekeningen gedefinieerde algemene rekeningen. Alle regels zullen geselecteerd en gemarkeerd worden om uw aandacht te trekken.
  • Ofwel bepaalt u de kostenaard op de leveranciersfiches. Voor een leverancier die advokaat is, selecteert u het type ERELONEN bv. Afhankelijk van het geval, selecteer tevens een kostenaard voor de algemene rekeningen, maar niet voor alle. Sommige algemene rekeningen kunnen meerdere kostentypes omvatten. Bij het genereren van de lijst dient u in dit geval te kiezen enerzijds voor de 281.50 leveranciers en anderzijds voor alle algemene rekeningen. Alle regels waarvoor u geen type bepaald hebt voor de algemene rekening zullen gemarkeerd worden om uw aandacht te trekken, maar zullen geselecteerd worden. De regels waar de algemene rekening een voorgedefinieerd type heeft, maar waar de aarden niet overeenkomen, zullen aanleiding geven tot een conflictbericht en zullen niet geselecteerd worden.
  • Ofwel kent u de status TE BEPALEN TYPE aan de leveranciersfiche toe en u selecteert de gepaste kostenaard bij de rekeningen. Bij het genereren van de lijst dient u in dit geval te kiezen voor de als 281.50 gedefinieerde leveranciers en algemene rekeningen. In geval van leveranciers die meerdere kostentypes verlenen, zal de algemene rekening beslissend zijn en de kostenaard bepalen. Voorbeeld : een dealer of een makelaar aan wie een commissie betaald wordt, maar aan wie sommige kosten terugbetaald worden of bepaalde voordelen in natura aangeboden worden (minitrip, enz.).
  • U kan tevens meerdere methodes combineren : u zou leveranciers met één enkele kostentype kunnen hebben (voor deze leveranciers geeft u de kostenaard op hun fiche) en leveranciers met meerdere kostentypes (voor deze leveranciers doet u er beter aan om TE BEPALEN TYPE te kiezen en de kostenaard bij de rekeningen te definiëren).
  • Tenslotte, indien u bang bent iemand te vergeten bij het genereren van de lijst, kan u altijd alle leveranciers selecteren. In dit geval zullen enkel de boekingen op algemene rekeningen van het type 281.50 voor leveranciers die niet als 281.50 gedefinieerd zijn (of ze niet 281.50 zijn of u vergeten bent deze als dusdanig te definiëren) zullen door een kleur aangeduid worden op het lijstvoorstel.
 • [Accounting] Er is een ongewenste gebruiker ingelogd in Winprest en ik wil hem eruit loggen. Hoe moet ik dat doen?

  Inloggen in Winprest met de gebruiker FID. Het menu Bestand – Medewerkers kiezen. In zijn fiche is er een vakje dat u moet uitvinken = Medewerker momenteel in Winprest.

 • [Accounting] Moet ik de klevers voor de documenten die bestemd zijn voor de BTW-administratie nog kleven ?

  Neen, het volstaat de specifieke gegevens voor de BTW-administratie in te vullen via DOSSIER – ONDERHOUD – PARAMETERS – ALGEMEEN – tabblad “BTW”. De gegevens worden automatisch gebruikt door WinBooks bij de aanmaak van de documenten voor de BTW-administratie. Vanaf januari 2002 mogen de klevers niet meer gebruikt worden op via computer aangemaakte btw aangiftes.

 • [Accounting] Hoe kan ik mijn persoonlijke schikking van de vensters in WinBooks bewaren ?

   

  "U plaatst de vensters voor het inboeken van de documenten en het bestand van de klanten, leveranciers of algemene rekeningen op de gewenste positie van uw scherm. U gaat naar de menu VENSTER en kiest voor SCHIKKING VENSTERS, SCHIKKING BEWAREN. 
  Van zodra u het dossier opnieuw opent, zullen de vensters geopend worden op de bewaarde positie. Opgelet! De schikking wordt bewaard per dossier."
 • [Accounting] Hoe moet ik mijn BTW-aangifte aanmaken

  U heeft toegang tot de berekening en de bewerking van uw BTW-aangifte via het menu DOSSIER – AFDRUKKEN, tabblad “ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN”. Selecteer BTW-AANGIFTE. Duid de periode aan waarvoor u ze wilt opmaken.

  Het afgedrukte document wordt door de BTW-administratie aanvaard.

 • [Accounting] Hoe een dossier van WinBooks versleutelen?
  • Open het dossier dat u wilt beveiligen.
  • Kies het menu DOSSIER : selecteer het menu ONDERHOUD en dan de optie VERSLEUTELEN.
  • Geef de beveilingscode in bewaar deze op een veilige plaats. Deze vertrouwelijke beveiligingscode kan tot 20 tekens bevatten.
  • Voeg de beveilingscode een tweede keer in om de hoofd- en kleine letters te bevestigen.
  • Klik op VERSLEUTELEN en bevestig uw keuze.
  • Voor het versleutelen, vraagt WinBooks de ADMINSTRATOR CODE die op de identificatie fiche van de licentie staat. Voeg de administrator code in en klik op OK.
  • De vermelding ENCRYPTED komt tevoorschijn in de titelbalk van WinBooks.
 • [Accounting] Hoe kan ik de toegang tot een dossier verwijderen of eventueel de volledige gegevens van dit dossier ?

   

  "Enkel de gebruiker SYSTEM heeft het recht om de toegang tot een dossier te verwijderen, evenals al de gegevens van een dossier.
  Deze optie is enkel beschikbaar vanuit een geopend dossier (andere dan degene die u wenst te verwijderen of waarvan u de toegang wenst te beperken).  
  In de menu DOSSIER, klik op de optie GEBRUIKERS/BEDRIJVEN. Kies de optie ""Bedrijven"" in de selectiemenu bovenaan links van het scherm.  
  Kies het bedrijf of het dossier dat u wenst te verwijderen.  Het is niet mogelijk om  de toegang tot een geopend dossier te  verwijderen.  
  Klik op de knop WISSEN, bevestig het wissen van de toegang en breng de administrator code in.   
  Indien gewenst kan u eveneens de bestanden op uw disk laten wissen door JA te antwoorden op de vraag die hiermee verband houdt. Dit fysieke wissen is onomkeerbaar !! 
  Na het wissen van de toegang tot een dossier of het  fysieke wissen van een dossier, verschijnt deze niet meer in de lijst van de bedrijven.
   "
 • [Accounting] Tijdens een upgrade, een foutmelding “Executing error 70 – Permission denied” verschijnt.

  Nakijken of een ander software niet in gebruiik is, bvb Excel.

  De procedure van de update opnieuw starten zonder andere openstaande applicatie.

  Het is tevens mogelijk dat een van de componenten in “Read only” staat. (bvb : winbooksapi.dll)

  In dat geval moet u enkel het vinkje voor het vakje “Read only” verwijderen en de upgrade opnieuw opstarten.

 • [Accounting] Ik krijg een foutmelding “error 75” tijdens het overbrengen van mijn dossier van het netwerk naar mijn lokaal pc (of omgekeerd)?

  De rechten van de ingelogde gebruiker (Windows) na te kijken is zeker aangewezen. Zeker als het over rechten aangaande wijzigingen van de attibuten van de bestanden gaat.

 • [Accounting] Ik ontvang volgende foutmelding : ‘WinBooks werkt niet meer’ als ik de lijsten in WinBooks wenst te printen.

  Gelieve :

  1° De driver van uw printer up te daten

  2° Indien het probleem zich nog steeds voordoet, het bestand Comdlg32.zip HIER te downloaden.

  – Het bestand unzippen en de component in de map c:windowssystem32 of c:windowssyswow64 (indien u onder Windows Vista of Windows 7 64 Bits werkt) kopiëren .

  – De component registreren met het commando regsvr32 C:windowsSYSTEM32comdlg32. ocx. Indien u met een Windows Vista of Windows 7 64 Bits werkt, gebruik dan volgend commando regsvr32 C:windowssyswow64comdlg32.ocx.

 • [Accounting] Een fout van type “Setup has detected that UninstallShield is in use. Please close UninstallShield an restart setup. Error 432.” komt tevoorschijn tijdens de setup van Windows XP of 2000.

  De aangesloten gebruiker (login) heeft de nodige rechten niet om deze installatie te doen.

  Onder Windows XP of 2000 zijn de rechten van de gebruikers strenger beperkt dan in de vorige versies.

  Voor een dergelijke installatie moet de gebruiker minstens van het type “Power use” of zelfs “Administrator” zijn.

 • [Accounting] Wat moet ik doen als ik de foutmelding “Unzip error code 28” krijg tijdens een restore?

  De WinZip documentatie meld : “Error creating Output file” voor een error code 28.

  Deze fout komt waarschijnlijk voor doordat een bestand dat u wou veranderen of vervangen door de procedure die u juist lanceerde, in “read only” staat. Dat wil zeggen dat u deze niet kunt veranderen.

  Om dit te verbeteren moet u de eigenschappen van dit bestand via Windoxs Explorer veranderen en het vak “read only” uit vinken. Daarna kunt u de procedure opnieuw lanceren.

 • [Accounting] Fout van type “Unzip Error – Code 50” tijdens een upgrade.

  De foutmelding code 50 is zichtbaar wanneer er niet genoeg plaats overblijft op de harde schijf tijdens de decompressie van het update bestand.

 • [Accounting] Hoe kan ik gegevens exporteren vanuit WinBooks naar een software dat de jaarrekeningen beheert (Accon, Analbi, First)?

  – Menu DOssier / Afdrukken.

  – Open het tabblad “administrative documenten”.

  – Selecteer dan “Transfer andere programma’s”.

  – In dit venster kiest u het programma voor het neerleggen van de jaarrekeningen dat u wilt gebruiken (Accon, Analbi, First)

  – Duid de directory waar het te exporteren bestand moet opgeslagen worden voor import in het andere programma, aan.

  – Klik daarna op afdrukken of Bekijken.

 • [Accounting] Hoe werkt de export naar pdf en waarvoor dient dit ?

  Het pdf-formaat is een bestandformaat dat gebruikt kan worden met Adob Acrobat Reader ©. Deze software is gratis beschikbaar op de installatie cd-rom van WinBooks. Via deze optie kunt u de afdruklijsten die u met WinBooks visualiseert in de vorm van een bestand opslaan. Dankzij deze mogelijkheid van WinBooks zijn de archiveringsmogelijkheden onbeperkt. Bovendien kunt u deze bestanden per e-mail gemakkelijk doorsturen naar derden.

 • [Accounting] Hoe beheert WinBooks een boekjaar van meer dan 12 maanden?

  Bij de oprichting van de vennootschap of de opening van een nieuw boekjaar biedt WinBooks de mogelijkheid de standaard eindperiode van het boekjaar te wijzigen.

  In de loop van het boekjaar kunt u de eindperiode van het boekjaar wijzigen via DOSSIER – PARAMETERS – ALGEMEEN – BOEKJAAR.

 • [Accounting] Waarom zijn sommige 281.50 formulieren niet zichtbaar op het overzicht?

  WinBooks heeft een test ingebouwd die de leveranciers uitsluit waarvoor het totaal bedrag van de transacties voor het gekozen boekjaar kleiner is dan 125 €.

 • [Accounting] Op mijn 281.50 fiche wil ik aangeven welk beroep mijn leverancier uitoefent. Hoe kan ik dit doen?

  U dient het parametreerbare veld “Beroep” toe te voegen aan de leveranciersfiches. U gaat hiervoor naar het menu DOSSIER en kiest voor PARAMETERS, BESTANDEN, LEVERANCIERSFICHES. U vinkt het veld: Beroep 281.50 aan en hierdoor zal WinBooks u vragen dit parametreerbaar veld te installeren. U klikt op JA/YES en kiest nadien een geschikte plek uit voor dit veld op de leveranciersfiche. Tot slot bewaart u de wijzigingen en zal u het veld terugvinden in de bestaande leveranciersfiches.

 • [Accounting] Ik kan de bestanden van help online, type HLP onder VISTA niet bekijken, hoe komt dat?

  The Windows Help (WinHlp32.exe) program is no longer included with Windows operating systems starting with Windows Vista

  Windows Help (WinHlp32.exe) is a Help program that has been included with Microsoft Windows versions starting with the Microsoft Windows 3.1 operating system. WinHlp32.exe is required in order to display 32-bit help content files that have the “.hlp” file name extension.

   

  However, the Windows Help program has not had a major update for many releases and no longer meets Microsoft standards. Therefore, starting with the Windows Vista operating system release, the Windows Help program will not ship as a component of the Windows operating system. Also, third-party programs that include .hlp files are prohibited from redistributing the Windows Help program together with their products.

  Users who want to view 32-bit .hlp files must download the program from the Microsoft Download Center, and then install it on their computers. Users who have not installed this program on their computer will be directed to a help topic in the Windows Vista Help and Support application. To download WinHlp32.exe, visit the following Microsoft Web site:

   

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148

  How to enable macros

   

  Network administrators can use the Allow programmatic macros in WinHlp32.exe policy to turn on or to turn off macros in .hlp files. Administrators can use the Group Policy Management Console (GPMC) to manage this Group Policy setting. For more information about Group Policy, see the “References” section.

  If neither the Local computer Group Policy nor the Current user Group Policy for this feature has been set, users can modify the user registry setting for this feature to turn on or to turn off macros in .hlp files. To change this setting, users must first add the following new subkey to the registry:

   

  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWinHelp

  Then, users must add a DWORD value that is named AllowProgrammaticMacros to this subkey. If the value for AllowProgrammaticMacros is set to 1, the macros will be turned on. If the value is set to 0, the macros will be turned off. If this registry value does not exist, the macros will be turned off.

 • [Accounting] Hoe een venster tonen met het finale saldo bij het verlaten van de inboeking van mijn financieel dagboek ?

  Ga in het configuratiescherm, naar Boekhouding / Opties boekingen / tabblad Bank- & kasverrichtingen en vink het vak « Weergave van een pop-up met het saldo bij het verlaten van een inboeking » aan.

 • [Accounting] Hoe kan ik makkelijk het nummer van mijn ontvangkantoor en gewestelijke directie terugvinden zodat ik alle nodige instellingen voor het samenstellen van de fiches 281.50 kan invullen?

  Deze informatie bevindt zich op ieder document dat afkomstig is van de administratie waarop het bankrekeningnummer wordt vermeld waarop u uw bedrijfsvoorheffing moet storten. Elke bankrekening is gekoppeld aan een welbepaald Ontvangkantoor en aan een Gewestelijke directie. Op deze webpage (https://www.winbooks.be/support/281.txt) vindt u een lijst van de bankrekeningnummers met vermelding van het gekoppelde Ontvangkantoor en Gewestelijke directie. Indien u het bankrekeningnummer waarop u in principe moet storten niet kent, maar dat u echter in het bezit bent van de code van uw belastingskantoor kunt u nog op een andere wijze het nummer van uw ontvangkantoor en gewestelijke directie te weten komen. Voorbeeld : Belastingskantoor van Blankenberge : BL05003 Positie 3 en 4 : 05 is het nummer van de gewestelijke directie (dus 8) Positie 6 en 7 : 03 is het nummer van het ontvangkantoor (dus 3)