Vier hoofdsecties

Heb toegang tot de kerncijfers van de onderneming, steeds up-to-date en overal en op elke moment beschikbaar
– Globaal overzicht van de activiteiten
– Kosten-batenanalyse
– Balans met zijn rubrieken
– Gedetailleerde statistieken van de activiteiten klanten – leveranciers

Delen