Gratis facturatie

Gratis facturatie

Voor de kleine onderneming

WinBooks Connect biedt de klant van de fiduciaire gratis toegang tot een light* facturatieprogramma. De aangemaakte facturen worden per mail naar de bestemmelingen verstuurd en worden ook op WinBooks Connect gedownload.

Ziehier een niet alles omvattende lijst van de beperkingen van gratis facturatie
Licentie wordt toegekend aan één enkele gebruiker voor één enkele dossier en één enkele juridische entiteit
Maximum 10 facturen / maand
Geen aanpassing in de lay-out van de facturen (keuze uit 5 standaard lay-outs en mogelijkheid om een logo van het bedrijf te integreren en de bedrijfsgegevens aan te duiden)
Geen verkoopstatistieken
Geen beheer van de verschillende talen
Geen facturatie in vreemde valuta
Integratie met andere software van WinBooks beperkt tot verzenden van de facturen in zijn boekhouddossier bij zijn fiduciaire als deze de module Virtual Invoice van WinBooks gebruikt
Voorwaarden
Bij activatie van uw account, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
Voor meer informatie, bezoek website www.winbooksonweb.be

* Beperkingen van gratis facturatie

Delen