Facturen

Facturen

De facturen van de klant met zijn boekhouder gedeeld in slechts enkele klikken 

De klant van de fiduciaire downloadt zijn facturen in de toepassing via één of andere methode (foto’s, scans of pdf’s kunnen ofwel gedownload worden, ofwel naar een vast e-mailadres dat aan WinBooks Connect gekoppeld is, verstuurd worden).

De klant kan vervolgens bepaalde informatie toevoegen (vervaldatum, te betalen bedrag, …).

De fiduciaire boekt ze handmatig of automatisch via Virtual Invoice in. Na verwerking bevinden de facturen zich in de archieven van de toepassing.

 

Delen