Permanent dossier

Permanent dossier

Al de boekhouddocumenten toegankelijk op eender welk moment

De klant en zijn fiduciaire kunnen hier alle documenten met betrekking tot het boekhouddossier bewaren (processen-verbaal van de algemene vergadering, leverancierscontracten, statuten, …).
De klant kan er ook de vanuit WinBooks door zijn fiduciaire gepubliceerde documenten raadplegen (balansen,  btw-aangiften, …).
De klant en zijn boekhouder bepalen zelf de structuur van het klassement.

Delen