Verkoopspunten

De oplossing voor de detailhandel

De module Betalingenbeheer gekoppeld aan de Facturatie module laat het beheer van verkoopspunten toe. De artikelen worden gescand of geselecteerd vanop een touchscreen. Vervolgens wordt de betaling geregistreerd en wordt een kasticket of een factuur afgedrukt. Op het einde van de dag volstaat het om de kassa af te sluiten en de verkopen en betalingen naar de boekhouding te sturen.

Combineerbaar met de modules Voorraadbeheer, Maten en kleuren, Lot- en serienummers.

verkoopspunten - Winbooks logistics