Abonnementen

Met deze module genereert u automatisch facturen voor klanten of klantengroepen, wanneer u maar wilt.

Uw mogelijkheden:

  • Automatische aanmaak van diverse documenten (offertes, bestellingen, leveringen, facturen …).
  • Individueel of collectief.
  • Automatische indexering of op aanvraag.

 

Vereiste module : Facturatie.
abonnementen beheer winbooks logistics