Ontdek de getuigenissen van onze klanten Lees meer over dit nieuws!

News

Laten we verbonden blijven!

28.07.2020

Ontdek de nieuwe versie van WinBooks View, onze online rapportagetool ✔️?

Ontdek de nieuwe versie van WinBooks View, onze online rapportagetool ✔️?
U ontdekt er met name nieuwe standaardoverzichten waaronder een solvabiliteitsoverzicht met:
– Het aangepast netto-actief
– Het volstort kapitaal en de onbeschikbare reserves
– De uitkeerbare winst