Hoe kan ik één of meerdere extra talen aanmaken voor het opstellen van documenten m.b.t. derden (aanmaningen, facturen, …) ?

Ga in het configuratiescherm naar Dossierinstellingen / Dossieropties / tabblad Taal /subtabblad Derden, om de extra talen te definiëren die u wenst te beheren op het niveau van documenten voor derden.

Commentaires

comments