Hoe veelvoudige centralisatierekeningen definiëren ?

In het configuratiescherm  onder Boekhouding / Centraliserende rekeningen kan u meerdere centralisatierekeningen voor klanten en/of leveranciers aanmaken.

Ter herinnering, de veelvoudige centralisatierekeningen kan men eventueel gebruiken teneinde verschillende groepen klanten of leveranciers te onderscheiden. Een bedrijf dat commercieel actief is in twee verschillende sectors kan bijvoorbeeld de verkopen boeken op twee verschillende centralisatierekeningen die overeenkomen met de ene en de andere sector.

De klant- en/of leveranciersfiche wordt na het definiëren van een bijkomende centralisatierekening aangepast. Een nieuwe invoerzone is toegevoegd om de gekoppelde centralisatierekening in te voeren. Indien niets aangeduid is, gebruikt WinBooks standaard de eerste centralisatierekening voor die klant of leverancier.  Een centralisatierekening waarop boekingen hebben plaatsgevonden kan achteraf niet gewijzigd worden. 

Commentaires

comments