Tax shift: winnaars en verliezers

De media praat er al maanden over. Vlak voor ze op vakantie vertrok, heeft de regering haar veelbe-
sproken verschuiving van de fiscale druk van arbeid naar andere vormen van inkomen (tax shift) vastgelegd – of toch de grote lijnen ervan. Bij de verliezers van deze hervorming noteren we rokers, grote verbruikers van alcoholische dranken en liefhebbers van frisdranken. Die worden immers bestraft door een belastingverhoging. De btw-ver- hoging op elektriciteit van 6 naar 21 procent treft eveneens alle gezinnen. Voor een Belgisch gezin dat 3500 kWh per jaar verbruikt, betekent dit een verhoging van ongeveer 100 euro! Ook jonge werklozen zullen flink aangepakt worden want de geleidelijke vermindering van hun uitkering wordt versneld. Vervroegd met pensioen gaan zal duidelijk ontmoedigd worden door de regering. Spaarders trekken een pruilmondje, want er komt een belasting op de meerwaarden van aandelen die ze binnen de zes maanden na de aankoop ervan opnieuw verkopen. En dan is er nog de roerende voorheffing die van 25 procent naar 27 procent stijgt.
Stuk voor stuk maatregelen die de ene of de andere doet opschrikken en waarvoor de overheid nog wetteksten moet opstellen om de precieze uitvoeringsmechanismen vast te leggen. Een voorbeeld: de belasting op de zogenoemde speculatieve meerwaarden (periode van zes maanden) gaat samen met een aftrek voor minwaarden. Maar wat gaan de spaarders doen? Zullen ze niet geneigd zijn om op minwaarden te anticiperen en de meerwaarden tot na die periode uit te stellen? Wat met de informatie die banken moeten verstrekken? Vooral als een spaarder van bank verandert, stelt zich de vraag wie de datum van de meerwaarde berekent: de nieuwe of de vorige bank?
Experts zoals advocaat Thierry Afschrift stellen zich ook vragen bij de relevantie van een aantal maatregelen: “De regering zegt dat de tax shift een grote hervorming is. Maar de 7,2 miljard euro die deze hervorming omvat, stelt amper 4 procent van het totale budget voor! Afgezien daarvan dat België met 34 procent al de hoogste belastingen in Europa op bedrijven heft.  En dat we nu rekening moeten houden met een roerende voorheffing van 27 procent. De aandeelhouder houdt dus een netto dividend van 48,18 procent over. Wie wil er straks nog investeren?”
Kortom: er is geen gebrek aan praktische vragen en kritiek. Maar zit de tax shift dan helemáál fout? Natuurlijk niet. De meest mediagenieke en vanuit werkgeversoogpunt belangrijkste maatregel is de verlaging van de sociale bijdragen van 33 naar 25 procent. Marc De Vos, directeur-generaal van de liberale denktank Itinera: “Dat is uitstekend nieuws voor het potentieel aan nieuwe jobs (…). België stuurt zo een internationaal sein uit: onze enorme loonlasten steken vanaf nu veel minder de ogen uit van investeerders als ze de vergelijking maken met andere mogelijke investeringsbestemmingen. Ford zal niet terugkomen, we gaan de zieltogende industrie niet redden, maar we krijgen ongetwijfeld meer kansen.”
Voka, de Vlaamse werkgeversfederatie, beaamt dat met de woorden van zijn administrateur-generaal Hans Maertens. De lobby’s van de sector zijn al ijverig aan de slag om sommige maatregelen bij te sturen. We moeten dus nog enkele weken wachten op definitieve wetteksten.

Amid Faljaoui

Directeur bij Trends Magazine
Directeur Money Talk

Faljaoui01