Boekhouding in de 21ste eeuw : Ingrijpende Veranderingen Met Voordelen Voor Bedrijven

Het Congres voor de economische beroepen is uitgegroeid tot dé afspraak van het jaar – het is in zijn sector trouwens het tweede grootste in Europa. Ziet u als voorzitter beter in hoe de beroepsgroep evolueert?

Het klopt dat ik regelmatig door spelers uit de sector om advies wordt gevraagd. Ze stellen me vragen over mijn visie en de marktevoluties, of stellen me hun ideeën of hun projecten voor. Dat opende voor mij een venster op een sector en een beroepsgroep die bruisen van de ontwikkelingen.

Bruisende ontwikkelingen? Wat bedoelt u?

Technologie bepaalt al een hele tijd wat er in ons vak gebeurt. Ze stuurt het zelfs aan, omdat ons werk voor veel kantoren productieve arbeid is waar elk praktisch hulpmiddel een positieve of negatieve impact heeft op de productieketen. Maar de laatste 5 jaren is alles fundamenteel veranderd. Ten eerste heeft internet zich als realiteit stevig genesteld. Het doordringt het dagelijkse leven. De cloud is nu een realiteit en de verwachtingen van onze klanten evolueren dag na dag. Nog niet zo lang geleden was de keuze voor ‘gedelokaliseerde’ software ‘in de wol- ken’ totaal ondenkbaar. Niemand kon zich voorstellen dat zijn gegevens niet langer fysiek tastbaar op kantoor aanwezig zouden zijn. Vandaag wordt dat wel aanvaard. Meer nog: het wordt nu zelfs aanbevolen voor de fiduciaire én de klant. Want beiden zijn op zoek naar mobiliteit, beveiliging en toegankelijkheid. Het web als de normale context beschouwen? Dat betekent dat je ook de technologie omarmt die krachtige full web-oplossingen mogelijk maakt. Dat is een echte omwenteling. Vijf jaar geleden waren alleen oplossingen die op een server draaiden aanvaardbaar en aantrekkelijk.

Hoe ziet u de boekhouding concreet evolueren tegen 2020?

Totaal anders. Wat vandaag gebeurt, is de facilitering van de automatisering. Het principe is mogelijk dankzij nieuwe technologieën of geïntegreerde – onderling verbonden – innovaties die zich voornamelijk toespitsen op de boekhoudsoftware. Zo verloopt de invoering van boekhoudkundige gegevens half-geautomatiseerd. Dat is zo voor financiële verrichtingen dankzij Coda, maar ook voor facturen dankzij de digitalisatie en de toekomst voor de elektronische factuur. Deze laatste wordt in de toekomst gemakkelijker uitwisselbaar dankzij een universeel uitwisselingsplatform.

Deze automatisering is geen bedreiging voor de beroepsgroep: zij blijft baas en architect van deze automatisering. De professional gaat meer aandacht kunnen besteden aan de ontwikkeling van een snelle en intelligente boekhouding. Vroeger moest hij die energie stoppen in de manuele behandeling van documenten en de verwerking ervan.

Deze automatisering zal de boekhouding ook dichter bij de ondernemer brengen. In plaats van overzichten per jaar, trimester of maand t+1, gaan we naar onlineboekhouding in real time. Van een boekhouding die terugkijkt, gaan we naar een boekhouding die de huidige situatie weergeeft. De professional wint zo aan legitimiteit, want zijn financiële overzichten (zijn rapporten) zullen dichter aanleunen bij de realiteit van het moment. Het gaat dan duidelijk om de belangen van de onderneming. Met ruimte voor advies en voldoende luisterbereidheid. En dat in een kader dat waardering oogst én schenkt.

Is dit volgens u fictie of nabije toekomst?

Dit staat echt voor de deur. Deze trends zijn nu al werkelijkheid: onlineboekhouding, uitwisseling van Coda-gegevens en elektronische facturen bestaan vandaag al. Kijk bijvoorbeeld naar de e-fff als standaard voor de elektronische factuur. Die zit nu al in een veertigtal softwarepakketten ingebouwd. Technologisch is alles er klaar voor. We moeten nog een laatste stukje weerstand overwinnen. Dan wordt deze evolutie een doodgewone zaak – en is er ruimte voor andere nieuwigheden …

U voorspelt dus dat de relatie tussen de fiduciaire en zijn klant sterk gaat evolueren?

Vast en zeker. Vandaag al begint een aantal softwareontwikkelaars met een aanbod van portalen die de klant dichter bij zijn adviseur brengen. Gedaan met het vervoer van kartonnen dozen vol niet-geklasseerde documenten. Welkom aan de geregelde organisatie waar iedereen efficiëntie en informatie uitdraagt. De volgende stap? Verschillende en innoverende operatoren omsluiten de integratiemogelijkheden van de oplossingen, die elk apart dit integratieniveau niet bereiken.

Nog een grote uitdaging: de rapporteringstools eenvoudig en toegankelijk maken – in een model waar de toegevoegde waarde van de economische beroepen de informatiestroom versterkt en garandeert. Ik denk dan vooral aan een collega die een initiatief lanceerde op dit vlak dat minstens onze aandacht verdient.

Zijn de fiduciaires zich bewust van deze veranderingen?

Elke maand verschijnt er meer informatie over deze thema’s. En ook het wettelijke kader voor het beroep past zich aan. In Frankrijk bijvoorbeeld bestaat al de mogelijkheid om zich los te maken van de strikte uitoefening van boekhouding en zich te lanceren in de vakgebieden van adviseur en begeleider van ondernemingen op ruimere terreinen. Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) nemen initiatieven om de professionals hiervan bewust te maken. Het initiatief van het portaal www.beExcellent.be is ook een belangrijke stap.

Lijkt de toekomst verzekerd?

Verandering is een bedreiging én een kans. Ik behoor tot de groep die denkt dat wij in een periode leven die je met de renaissance kunt vergelijken. Internet en de eraan gekoppelde innovaties stellen ons in staat om de wereld voor heel wat aspecten opnieuw uit te vinden. Boekhouding zal binnen tien jaar niet meer hetzelfde zijn. Maar de nieuwe perspectieven voor het vak moeten ons blij maken. Want ze halen ons weg van de mechanische uitvoering en geven de kans om meerwaarde te creëren voor onze bedrijven, onze klanten.

FFF, nu al de zesde editie!

Het avontuur van het Forum is uniek. In zes edities groeide het Congres voor de economische beroepen uit tot een hoogmis op internationale schaal. Vorig jaar kwamen 4.600 ingeschrevenen luisteren naar de toonaangevende figuren van de beroepssector. Met een budget van 850.000 euro dit jaar, klimt het evenement naar de tweede plaats op de Europese congreskalender – net na het heel bekende congres van Franse boekhoudexperts.

Met de verhuizing naar de Heizel, mikken de organisatoren dit jaar op veranderingen die het concept verbeteren: zalen met meer geluidscomfort, betere parkings, een hal van 10.000 m², lezingen van 60 tot 120 minuten – met pauzes van 15 minuten – voor een betere aanpak en inhoud. Er is een auditorium met 1.600 plaatsen voor de organisatie van twee onvergetelijke plenaire sessies. En een gala-avond als afsluiter: een première voor België.

Mooie vooruitzichten dus voor de zesde editie. Toch staat het Forum niet stil. De zevende editie belooft nog meer nieuwigheden.

Emmanuel Degrève in een notendop …

Met diploma’s van handelsingenieur aan de UCL en master in de fiscaliteit aan de ULB Solvay, werkt hij als fiscaal adviseur aan het hoofd van een kantoor met vestigingen in Brussel en Luik.
In 2008 richtte hij het Forum For the Future op, en hij is er sindsdien voorzitter van.
Hij is sinds 2007 ook lid van de adviesraad en sinds 2010 van het uitvoerend comité van het IAB.
Hij doceert Personenbelasting (PB) aan de CBC Bruxelles en aan het Ephec.
Hij is een voorvechter van de elektronische factuur voor de economische beroepen, en initiatiefnemer van de e-fff.

E_Degreve01

Commentaires

comments