Ontdek de getuigenissen van onze klanten Lees meer over dit nieuws!

News

Laten we verbonden blijven!

29.03.2016

De Kroniek van AMID FALJAOUI – Binnenkort negatieve interestvoeten?

De Kroniek van AMID FALJAOUI – Binnenkort negatieve interestvoeten?

De Kroniek van AMID FALJAOUI - Binnenkort negatieve interestvoeten?

Negatieve interest? Niemand had ooit verwacht dat dit onderwerp bovenaan de agenda zou komen te staan. Iedereen weet dat de Europese Centrale Bank (ECB) de interestvoeten in de eurozone kunstmatig op een heel laag niveau (nagenoeg 0%) heeft gehouden om zo de economie weer op gang te trekken.

De lage interesten willen burgers ertoe aanzetten om te consumeren in plaats van te sparen, en moeten ondernemers motiveren om te investeren. Er is nog een derde reden: de lidstaten de kans geven om de staatsschuld gemakkelijker af te lossen. Maar ondanks dit inschikkelijk monetair beleid is er nog altijd geen duidelijk herstel. Economisten – ook die van de ECB – vragen zich af of er niet meer nodig is. Maar meer dan 0%? Dat betekent … negatieve interest.

De ECB past die al toe op de liquide middelen die de handelsbanken van de eurozone elke dag bij haar in bewaring geven. Het idee daarachter? Hen dwingen om dit geld eerder uit te lenen dan het mét boete bij de ECB in bewaring te geven. De macro-economische cijfers tonen echter aan dat het herstel van de kredietverlening in de eurozone mondjesmaat verloopt. Het effect van de lage interestvoeten laat dus op zich wachten. En de spaarders? Denk even aan de 264 miljard euro op de spaarboekjes in België. Dan besef je dat de burger nog niet op de kar van de consumptie springt. En terecht: de hoge werkloos- heidsgraad in de eurozone boezemt hem angst in voor de toekomst. Dus spaart hij, liever dan zijn geld uit te geven – zelfs bij een heel laag rendement? Ja! Verbazend, maar een feit. In de eerste plaats omdat de burger die zekerheid zoekt, niet veel andere opties heeft. Zelfs als de veiligste staatsobligaties (Duitse, Nederlandse, Belgische, …) geen negatief rendement hebben op een looptijd die soms tot 8 jaar oploopt, dan brengen ze ook niets op. En over de aandelen zwijgen we best. De zomer van 2015 was dodelijk en de maanden januari en februari waren extreem wisselvallig, om niet te zeggen dat de beurzen wereldwijd werden gesloopt.

Zo blijft er voor de burger weinig anders over dan de lage interestvoeten te slikken in ruil voor de staatswaarborg tot 100.000 euro op zijn spaarboekje. Worden de interesten straks negatief, zoals dat al een feit is in Zweden, Denemarken, Japan en Zwitserland? Dan zal de burger moeten aanvaarden dat hij een soort van boete betaalt om zijn kapitaal veilig te stellen. De 100.000 euro met garantie wordt dan een soort parkeerplaats waar de burger zijn wagen (zijn spaargeld) stalt in ruil voor een boete (negatieve interest) – de prijs die hij aan de parkeerwachter (de bank) moet betalen.
De recentste peiling van de kranten De Tijd/L’Echo toont aan dat 86% van de Belgen bereid is zijn geld helemaal of gedeeltelijk van de spaarrekening te halen als de negatieve interest er komt. Het blijft een hypothese, omdat onze minister van Financiën er nog eens op wees dat de wettelijk bepaalde minimale interestvoet op spaarboekjes 0,11% is én blijft. Ondanks de hints van de banksector die dat percentage te hoog vindt in de huidige stand van zaken op de monetaire markten.