Download Connect Mobile, de nieuwe WinBooks-app voor Android Lees meer over dit nieuws!

News

Laten we verbonden blijven!

09.07.2019

De coda-module – testimonials : Kurt Roels – Flamand & Partners & Martin SERVAIS – Founder of CODABOX

De coda-module – testimonials : Kurt Roels – Flamand & Partners & Martin SERVAIS – Founder of CODABOX

De coda-module – testimonials – FOCUS OP DEMATERIALISATIE – Kurt Roels – Flamand & Partners

De CODA-module van WinBooks maakt het mogelijk om de invoer van gegevens in de financiële dagboeken te automatiseren via het binnenlezen van CODA-bestanden.

Kurt Roels – Flamand & Partners

Flamand & Partners is een middelgrote fiduciaire waarvan het cliënteel voornamelijk bestaat uit kmo’s. Het bedrijf is voornamelijk actief op het gebied van de accountancy maar beschikt ook over een Tax&Legal afdeling en een Corporate Finance afdeling. Zoals Kurt Roels, partner van de fiduciaire, het ons uitlegt was het invoeren van de CODA-module van WinBooks een onontbeerlijke stap in het proces van de digitalisatie van hun kantoor.
« Wij hebben de CODA-module recent ingevoerd, maar deze is nu reeds onmisbaar geworden »

Wat ziet u als de sterke punten van de CODA-module?
De snelheid van verwerking van de financiële verrichtingen is aanzienlijk verhoogd. Bovendien wordt het risico op ontbrekende uittreksels door de systematische overgang naar deze procedure tot nul herleid.
De uitsplitsing van de kosten van de kredietkaarten is eveneens zeer handig. Het is een van de functionaliteiten die wij het meest waarderen. Ten slotte is de mogelijkheid om uittreksels te ontvangen in de vorm van pdf formaat en automatisch gelinkt aan de boekingen, zeer handig. Vandaag ontvangen wij meer dan 150 CODA-bestanden en wij blijven regelmatig nieuwe rekeningen aanvragen.

En zijn zwakke punten?
Uiteindelijk is het zwakke punt het gevolg van zijn sterkte !
Het automatiseringsniveau is zodanig dat men riskeert om zeer vlug tevreden te zijn en men hierdoor de door WinBooks voorgestelde boekingen niet meer nakijkt. Welnu, in bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een boeking te wijzigen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan betalingen die gestort werden op de rekening van de zaakvoerder, die volgens de instellingen zouden beschouwd kunnen worden als bezoldigingen i.p.v. betalingen van huur aan diezelfde zaakvoerder.

Een tip voor een nog meer efficiënt gebruik van de CODA-module ?
Voor de dossiers die slechts maandelijks moeten worden bijgewerkt, selecteer de CODA-bestanden voor een volledige maand en lees ze in een keer in.

 

CODABOX & WINBOOKS

Martin SERVAIS – Founder of CODABOX

Codabox werkt nauw samen met WinBooks om de fiduciaires elektronische bankafschriften (CODA) aan te leveren. Codabox regelt alles voor de boekhouder: beheer van bankmandaten, (elektronische) handtekening van de mandaten door de klanten, beheer van contacten met de bank tot en met de aanlevering van bestanden in de WinBooks-
software. Daarna koppelt de CODA-module van WinBooks de betalingen rechtstreeks aan de rekening/facturen waarbij ze horen op basis van elementen zoals de mededelingen, de bankrekeningnummers, de bedragen,…
WinBooks en Codabox zijn al meer dan drie jaar partners. WinBooks was het eerste softwarepakket dat ook de SODA-module integreerde. Deze service zorgt voor de automatische verwerking van boekhoudstukken die sociale secretariaten in opdracht van bedrijven naar hun fiduciaire sturen. Dankzij het gestandaardiseerde digitale SODA-formaat dat Codabox ontwierp en vastlegde, sturen de sociale secretariaten de boekhoudgegevens van bedrijven
rechtstreeks door naar de fiduciaires, die ze in WinBooks invoeren.