Ontdek de getuigenissen van onze klanten Lees meer over dit nieuws!

News

Laten we verbonden blijven!

13.11.2017

ANALYSE Emmanuel Degrève / oprichter en voorzitter van het Forum For the Future

ANALYSE Emmanuel Degrève / oprichter en voorzitter van het Forum For the Future

De keuze tussen uberisatie en transformatie

2015 lijkt een jaar zoals alle andere. Onze sector blijft kreunen onder een onophoudelijke druk op de professionele activiteiten, terwijl de crisis gestage pressie uitoefent op onze prijzen … Wanneer komt daar een eind aan?
Als volbloed optimist blijf ik altijd denken dat het beste nog moet komen. Bij mijn jacht op best practices, nieuwe trends en technologieën kijk ik gepassioneerd naar de wereld van morgen. Toch schudde hetgeen ik de voorbije maanden las over de digitale transformatie en haar uitdagingen, me lichtjes door elkaar.

Uberisatie, assertieve competitiviteit, individualisering, destabilisatie, mobiliteit en extreem korte deadlines: welk antwoord hebben wij daarop? Vandaar dit beknopte essay. Het is het resultaat van mijn overpeinzingen over drie trends, met drie antwoorden over hoe de sector de zaken (het best) aanpakt.

Digitalisering, hier en overal!
Het is zo klaar als een klontje: de digitalisering is een feit en niet langer een trend. De enige onbekende factor: wanneer wordt ze echt algemeen? Ze biedt nieuwe perspectieven voor de samenwerking op kantoor, maar ook voor de relaties met onze klanten. Het begrip ‘ruimte-tijdcontinuüm’ vervaagt, want iedereen staat dichter bij de ander. Onmiddellijke beschikbaarheid is een feit: uw stilzwijgen of uw antwoordapparaat doet alleen nog alsof het de deuren van uw kantoor dichthoudt. Concreter? Automatisering dringt zich op. Al tien jaar lang wordt die opgevoerd als een boeman. Tot voor kort bood ze beperkte vooruitzichten waartegen een goed georganiseerde fiduciaire zich kon verweren. Maar het wordt moeilijk om nog te doen alsof de nieuwe semiautomatische boekingsmethodes niet bestaan. Na de interconnectie van inhoud (web 1.0), personen (web 2.0) en dingen (web 3.0) krijgt de gerobotiseerde wereld vorm. En de automatiseringsprocessen die eruit voortvloeien, worden steeds intelligenter.

Welk antwoord hebben we daarop? Dat van de digitale transformatie: ga digitaal en kruip in de huid van de digitale architect! Neem de digitale bocht en het is veel gemakkelijker om uw rol van adviseur van bedrijven uit te oefenen. Digitalisering is zowel een opportuniteit als een drama – maar alleen de eerste optie zal u ‘gelukkig’ maken. Geef het voorbeeld, gooi u op de digitale toekomst en toon uw klanten welk spoor ze moeten volgen. U hebt vijf jaar om het volledige potentieel te benutten en de digitalisering perfect te leren beheersen.

Uber, mijn vriend?
Uberisatie? Iedereen heeft er de mond vol van. Uber is nochtans maar een voorbeeld van de veelvuldige kenteringen in onze «business». Het verandert niet wat we doen, wel het zakenmodel waarin we leven.
In die context stoelt innovatie op het heruitvinden van een activiteit en niet zomaar op een simpele vindingrijkheid. Voor onze sector komt het erop neer dat we ons vak misschien wel opnieuw moeten uitvinden. Iedere bestaande partner kan mogelijk een concurrent worden.
Deze nieuwe realiteit moet ons nog sterker bewust maken van onze intrinsieke kwaliteiten. En die moeten we versterken. Twee daarvan springen in het oog: onze expertise en ons kapitaal aan vertrouwen.
De eerste kwaliteit verplicht ons ertoe om onze kennis, onze specialisaties, de hefboom van onze verschillen aan te scherpen. Want specialisering betekent ook differentiatie! Onze troef? De mate waarin we een afdoend antwoord bieden op een of meer klantenprofielen. Deze differentiatie is niet alleen het product van onze expertise, maar ook van het globale aanbod aan services. Daarin vormt inhoud een kundige mengeling van kennis, aanpak, technologie en marketing.
Het kapitaal aan vertrouwen is van een andere orde. Het vloeit voort uit onze vroegere praktijken – die we met veel inspanningen scherp stelden – en onze dagelijkse aanpak. De meest recente onafhankelijke analyses tonen aan dat de professionals in onze sector alle andere bedrijfsadviseurs met glans overtreffen. Dat is eerst en vooral het resultaat van onze permanente aanwezigheid aan de zijde van de ondernemers. Het kapitaal aan vertrouwen is dus tegelijk een competitief voordeel én een kapitaal dat we moeten koesteren om toekomstige concurrenten op afstand te houden.

Leiderschap als prioriteit
De digitale wereld en nieuwe mogelijke concurrenten plaatsen ons oog in oog met de werkelijkheid: morgen hebben we misschien te maken met bedrijven die (voor hun boekhoudkundige en fiscale vragen en voor advies) een beroep doen op professionals die níét uit onze sector komen. Deze bedreiging wordt alleen maar groter als we geleidelijk aan de leiding in onze invloedssfeer kwijtraken.
We moeten de ruimte dus echt innemen. We moeten aan onze collega’s en partners duidelijk maken waar ons ‘speel’-terrein ligt en eisen dat ze respect hebben voor onze activiteiten. Wij moeten altijd de voorkeur geven aan onze professionals. We moeten bedrijfsoplossingen in stand houden ten koste van cloudoplossingen die zich rechtstreeks tot de eindgebruiker richten. Wij moeten onze rol bij in- structie en begeleiding versterken. Wij moeten onze sleutelrol in de digitale transformatie opnemen. Deze antwoorden die bij concrete noden aansluiten, betekenen een volledig aanbod dat ons in staat stelt om ons leiderschap bij de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden.

Voelt u zich gerustgesteld? Niet helemaal allicht, maar dat is normaal! De toekomst is aan ons, maar een actieve bezorgdheid daarover was nooit zo uitgesproken nodig. Heb vertrouwen en ga over tot actie! Ik sta tot uw beschikking met ideeën en wil u helpen om deze kloof te dichten. Ik wens u een mooie toekomst en een goede transformatie!