Ontdek de getuigenissen van onze klanten Lees meer over dit nieuws!

News

Laten we verbonden blijven!

15.03.2019

AI, Blockchain, digitalisering – Worden we robots?

AI, Blockchain, digitalisering – Worden we robots?

Stand van zaken

Het kantoor van vandaag is in volle transitie. In enkele jaren tijd is het accountantskantoor letterlijk op zijn kop gezet. Al die evoluties hebben in heel korte tijd plaatsgevonden en hebben de structurele, organisatorische en economische modellen ondersteboven gekeerd, zonder dat het kantoor daarbij werd begeleid. Het resultaat vandaag is een uiteenlopende situatie van het digitaliserings niveau van eenieder en onduidelijkheid over de te volgen tendensen voor de komende jaren.
Men merkt op dat de boekhoudkundige digitalisering van start is gegaan, maar haar mate van effectiviteit varieert van het ene kantoor tot het andere. Inderdaad, volgens een onderzoek van het BIBF van 7 november 2016, werken heden ten dage 59% van de belasting accountants op een digitale manier, terwijl 17% het sterk overwegen. Het onderzoek vertelt niet over welke mate of methode van digitalisering het gaat. Niettemin is er in de afgelopen jaren een mooie vooruitgang geweest in de digitalisering van documenten, maar vandaag moet de inspanning zich focussen op de veralgemening van het « papierloze » kantoor en de automatisering van de boekhoudkundige activiteiten.
 

Een ongelijke situatie

Alle accountants beschikken vandaag de dag over een software oplossing, maar ze hebben nog niet allemaal de digitale functionaliteiten geadopteerd : scannen en herkenning van facturen en bewijsstukken, automatisch verwerken van rekeninguittreksels via CODA-bestanden, … Technologieën die reeds een forse daling van de coderingstijd met zich meebrengen. Slechts een kleinere groep heeft deze nieuwe technologieën al geïntroduceerd: uitwisselings- en opslagplatformen voor documenten en de automatisering van dashboards die toelaten om een betere service en tijdswinst te bieden, zowel langs de kant van de accountant als die van de klant.
 

Artificiële intelligentie

 
Morgen zullen deze technologieën uitgerust zijn met artificiële intelligentie en toelaten om data- analyses nog meer te versnellen en te doorgronden. De accountant zal dan voornamelijk tussenkomen in het proces van adviesverlening, controle en validatie. Vandaag laat automatisering reeds toe om bepaalde delen van boekhouddossiers te voeden en om facturen en bedragen in de juiste rekeningen onder te verdelen.
Ze laat eveneens toe om op een grotere schaal en op een meer exhaustieve manier data- en financiële analyses uit te voeren. Op termijn zal deze op de boekhouding toegepaste artificiële intelligentie toelaten om verbanden te leggen tussen cijfers, om er uit te leren en zelfs om op basis daarvan voorspellingen te maken over potentiële risico’s. Het is een fundamenteel element van transformatie voor accountants. Hiermee moet rekening worden gehouden, want het is een bron van extreem positieve elementen betreffende haar capaciteit om toegevoegde waarde te creëren voor klanten, maar ook haar capaciteit om zich vrij te stellen van een aantal tijdrovende of vervelende taken. Het is dus een fundamentele kwestie die in uw bedrijven geïntegreerd moet worden.
 

Blockchain

 
De volgende revolutie werd reeds aangekondigd en noemt « Blockchain » , gedefinieerd als een opslag- en informatieoverdrachtstechnologie. Bij uitbreiding duidt de blockchain een gedecentraliseerde digitale database aan die een historiek aan elektronische transactie groepeert. De blockchain maakt een transactie tussen twee partijen mogelijk zonder beroep te doen op een derde vertrouwenspersoon of een centrale autoriteit, waarbij de transactie in registers wordt opgeslagen en geboekt. Een vervalsingspoging van één van deze registraties in één van de registers zou de uniformiteit en de continuïteit van de blockchain verbreken en zou onmiddellijk worden verworpen door de consensus van deze registers. Deze transactieregistratie is onherroepelijk, gedateerd, onvervalsbaar, onveranderlijk en gerealiseerd op een volledig transparante manier voor alle partijen. We begrijpen snel dat het om een totaal gedematerialiseerd boekhoudregister gaat. In de accountantsberoepen zou de blockchain onder andere:
 
  • De boekhoudkundige invoer in real time kunnen garanderen.
  • De gegevens beveiligen.
  • De fouten verminderen (de blockchain vermindert aanzienlijk de complexiteit van correctietaken van gegevens die uit meerdere bronnen bij elkaar werden gebracht).
  • Een set van digitale blockchain « sleutels » aan auditors geven die een veel nauwkeurigere toegang tot gedetailleerde en gedateerde informatie over alle bedrijfstransacties kunnen krijgen.
  • Toelaten om continue interne audits te verrichten en boekhoudkundige elementen in real time te presenteren en temps rĂ©el.
 
De mogelijkheden zijn uiteraard enorm, maar zo ver zijn we nog niet. Het is inderdaad onwaarschijnlijk dat de blockchain technologie zich binnen de 3 Ă  5 jaar zal veralgemenen, althans binnen boekhoudoplossingen. Bovendien zal de blockchain niet van toepassing zijn op de boekhouding zolang deze niet volledig gedigitaliseerd is.
Wilt u ook vooruitgang boeken bij de digitalisering van uw accountantskantoor? Download de gratis gids: Slagen in digitalisering